Global Eco Network

CET Intl Dept

 

Center för Ekologisk Teknik, Internationell Avdelning

دپارتمان بین المللی، مرکز تکنیک های اکولوژیک

Center for Ecological Technique, International Department

En kort historia av CET på svenska

organisationsnummer för Centrum för ekologisk teknik: 857207-1390

Jag har skickat en berättelse om hur föreningen CET och stiftelsen bildades 1985 och hur det fortsatte till 2013, då den ombildade stiftelsen firade 20 års jubileum. Den ursprungliga stiftelsen hade flyttat till S:t Jörgen från Näs i Lerum 1992 efter storstilade luften om att där skulle bli en del i ett ekologiskt centrum. Men därav blev inget och stiftelsen gick i konkurs, året därpå. Men föreningen betalde alla skulder och bidrog med pengar till en omstart, nu med tre stiftare. Fram till dess hade stiftelsen och föreningen haft täta band som enda verksamhet. Sen tappade CET lite av sitt berättigande och har haft tre omstarter, den fjärde återstarten var väl nu efter tre års pandemiuppehåll.
https://www.miljomagasinet.se/artiklar/130911-ekocentrum-firade-20-ar.html

Den förra återstarten av CET var 2019 efter tio års uppehåll

www.ekocentrum.se/cet-aterstartat/

Hans Sternlycke

تاریخچه کوتاه CET به زبان فارسی

شماره سازمان مرکز فناوری اکولوژیک این است: 857207-1390

من داستانی در مورد چگونگی تشکیل CET و بنیاد در سال 1985 و چگونگی ادامه آن تا سال 2013، زمانی که بنیاد اصلاح‌شده بیستمین سالگرد خود را جشن گرفت، ارسال کرده‌ام. بنیاد اولیه در سال 1992 از Näs در Lerum به S:t Jörgen نقل مکان کرد، پس از اینکه گمانه زنی های گسترده ای وجود داشت که بخشی از یک مرکز زیست محیطی در آنجا وجود دارد. اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد و بنیاد در سال بعد ورشکست شد. اما انجمن همه بدهی‌ها را پرداخت کرد و برای راه‌اندازی مجدد آن، که اکنون سه بنیان‌گذار دارد، کمک مالی کرد. تا آن زمان تنها فعالیت بنیاد و انجمن ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشتند. سپس CET کمی توجیه خود را از دست داد و سه راه اندازی مجدد داشته است، راه اندازی مجدد چهارم اکنون پس از یک وقفه سه ساله بدلیل همه گیر کرونا انجام شد.

https://www.miljomagasinet.se/artiklar/130911-ekocentrum-firade-20-ar.html

آخرین راه اندازی مجدد CET در سال 2019 پس از یک وقفه ده ساله انجام گردیده بود.

www.ekocentrum.se/cet-aterstartat/

هانس استرنلیکه

Brief History of CET in English

organization number for the Center for Ecological Technology is: 857207-1390

I have sent a story about how the CET association and foundation was formed in 1985 and how it continued until 2013, when the re-formed foundation celebrated its 20th anniversary. The original foundation had moved to S:t Jörgens from Näs in Lerum in 1992 after there was widespread speculation that there would be part of an ecological centre. But nothing came of that, and the foundation went bankrupt the following year. But the association paid off all debts and contributed money for a restart, now with three founders. Up until then, the foundation and the association had had close ties as their only activity. Then CET lost a little of its justification and has had three restarts, the fourth restart was now after a three-year pandemic break.

https://www.miljomagasinet.se/artrikal/130911-ekocentrum-firade-20-ar.html

The previous restart of CET was in 2019 after a ten-year interruption.

www.ekocentrum.se/cet-aterestartat/

Hans Sternlycke

 

 

 

bargWorld green

bargEco News

bargEco News Network

bargEcologist

bargEcological News from around the world